ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, DÂN SỰ

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

    Chúng tôi nhận ủy quyền làm người đại diện cho quý khách hàng tham gia giải quyết các tranh chấp về kinh doanh thương mại, lao động, dân sự…bảo vệ tối đa quyền lợi của quý khách hàng.

    Sau khi quý khách hàng ủy quyền cho luật sư, luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ đại diện cho quý khách hàng làm việc trực tiếp với các bên liên quan, cơ quan hành chính nhà nước, tòa án nhân dân các cấp. Quý khách hàng yên tâm bàn giao toàn bộ vụ việc cho Luật sư mà không cần phải bận tâm, lo lắng bất kỳ vấn đề gì.

    icon zalo