SOẠN THẢO, THẨM TRA HỢP ĐỒNG, BẢN THỎA THỎA THUẬN

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

    Luật sư đảm nhận soạn thảo các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hợp đồng, thỏa thuận khác cho công ty và cá nhân có nhu cầu. Với sự am hiểu pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn tư vấn pháp luật và trực tiếp tham gia giải quyết các tranh chấp hợp đồng ở các lĩnh vực khác nhau, Luật sư sẽ bảo vệ tối đa quyền lợi cho khách hàng thông qua việc xây dụng, thiết lập những điều khoản hợp đồng chuẩn mực.

    Luật sư cũng đảm nhận việc thẩm tra các hợp đồng, dự thảo hợp đồng mà quý khách chuẩn bị ký kết, đưa ra ý kiến tư vấn giúp khách hàng biết và loại bỏ được những rủi ro pháp lý tiềm ẩn, từ đó bảo vệ tối đa quyền lợi hợp pháp cho quý khách hàng.

    icon zalo