Những vấn đề cần lưu ý tuân thủ khi kỷ luật sa thải người lao động

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

  Những vấn đề cần lưu ý tuân thủ khi kỷ luật sa thải người lao động

  Theo quy định của pháp luật lao động, sa thải là hình thức xử lý kỷ luật lao động nặng nhất áp dụng đối với người lao động vi phạm nội quy lao động. Việc sa thải ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động nên thường phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Khi người lao động vi phạm nội quy lao động thuộc trường hợp sa thải, để việc sa thải đúng pháp luật thì doanh nghiệp cần phải lưu ý thực hiện đúng các nội dung sau đây:

  Thứ nhất: Chỉ được sa thải khi người lao động có hành vi vi phạm quy định tại Điều 125 Bộ luật Lao động, đó là các hành vi:

  - Trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

  - Tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

  - Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật;

  - Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động. 

  Thứ hai: Xử lý kỷ luật không được vi phạm điều cấm mà pháp luật quy định:

  Quy định cấm khi xử ký kỷ luật lao động được quy định cụ thể tại Điều 127 Bộ luật Lao động, đó là: xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

  Thứ ba: Phải tuân thủ đúng nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

  Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động:

  Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 122 Bộ luật Lao động:

  - Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

  - Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

  - Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

  - Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

  - Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

  - Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

  - Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian: Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận; người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

  - Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

  Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động:

  Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động được Chính phủ quy định cụ thể tại Điều 70 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP như sau:

  - Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi. Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

  - Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động như sau:

  + Ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp, bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp;

  + Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo. Trường hợp một trong các thành phần không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động vắng mặt họ.

  + Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp. Trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

  + Người sử dụng lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

  Thứ tư: Phải xử lý kỷ luật trong thời hiệu luật định:

  Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được quy định tại Điều 123 Bộ luật Lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

  Trường hợp người lao động do trong thời gian pháp luật quy định không được xử lý kỷ luật ( nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận; người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi) mà hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

  Quyết định xử lý kỷ luật lao động sa thải phải được ban hành trong thời thời hiệu hoặc trong thời hạn không quá 60 ngày đối với trường hợp được kéo dài không quá 60 ngày nêu trên.

  Để được xác định là xử lý kỷ luật sa thải đúng quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải tuân thủ đúng tất cả các quy định nêu trên, nếu vi phạm một trong các quy định nêu trên thì việc sa thải là trái pháp luật.

  icon zalo