CHÍNH SÁCH THU HÚT ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM (1)

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

  I Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và Hình thức hưởng ưu đãi đầu tư

  Theo quy định của Luật đầu tư và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành thì Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và Hình thức hưởng ưu đãi đầu tư như sau:

  1. Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

  Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư là các Dự án đầu tư sau đây:

  a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu;

  b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư.

  Ngành nghề và địa bàn ưu đãi đầu tư được quy định tại Điều 16 Luật đầu tư. Nội dung này Luật sư đã giới thiệu tại bài CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM (1)

  c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

  d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

  đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

  2. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với Dự án đầu tư mới và Dự án đầu tư mở rộng.

  3. Ưu đãi đầu tư đối với các đối tượng quy định tại các điểm b, c và d Mục 1 nêu trên không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (như: rượu, bia, thuốc lá, karaoke, vũ trường.v.v.), trừ sản xuất ô tô.

  4. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

  Các Dự án đầu tư mới và Dự án đầu tư mở rộng thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư sẽ được áp dụng các hình thức ưu đãi đầu tư sau đây:

  a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

  b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

  c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

  Các ưu đãi đầu tư cụ thể sẽ được Luật sư sẽ giới thiệu ở bài viết tiếp theo.

  icon zalo