Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

    Ngày 17/11/2023 Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp nhỏ vừa vừa.

    Hội nghị đã thảo luận về các biện pháp nhằm hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    Luật sư Trương Hồng Kỳ- Giám đốc Công ty Luật Việt Hà trình bày tham luận Vai trò hỗ trợ pháp lý của Luật sư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    icon zalo