ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI VÀ HỌC VIỆN TƯ PHÁP KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

Giờ làm việc

8:00 - 16:30

Hotline

0942976963

  ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỒNG NAI VÀ HỌC VIỆN TƯ PHÁP KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

  Ngày 6/5/2022 tại trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về kỹ năng hành nghề luật sư giữa Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và Học viện Tư pháp. 

  Xuất phát từ nhận thức phù hợp với mục đích, tôn chỉ hoạt động và nhằm phát huy thế mạnh, năng lực và lợi thế của mỗi đơn vị, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai và Học viện Tư pháp mong muốn củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về kỹ năng hành nghề luật sư.  

  Bốn nội dung cơ bản của thỏa thuận hợp tác như sau: 

  1. Hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghề luật sư

  Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai giới thiệu và tạo điều kiện để các luật sư có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề luật sư tại Học viện Tư pháp.

  Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai giới thiệu và khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư tiếp nhận các học viên của Học viện Tư pháp giới thiệu đến kiến tập, thực tập theo các chương trình đào tạo của Học viện Tư pháp.

  Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện giới thiệu và khuyến khích các tổ chức hành nghề luật sư tiếp nhận các học viên có kết quả học tập tốt do Học viện Tư pháp giới thiệu vào làm việc tại các tổ chức hành nghề luật sư.

  Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai giới thiệu và tạo điều kiện để các luật sư có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp tham gia xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghề luật sư của Học viện Tư pháp.

  Học viện Tư pháp giới thiệu và tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các giảng viên giàu kinh nghiệm và có uy tín nghề nghiệp của Học viện Tư pháp tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của luật sư do Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai tổ chức.

  Học viện Tư pháp giới thiệu và tạo điều kiện cho các giảng viên giàu kinh nghiệm và có uy tín nghề nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai

  2. Hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học

  Hai Bên phối hợp cùng nhau xây dựng, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghề luật sư nhằm đóng góp, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn hành nghề luật sư.

  Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai giới thiệu và tạo điều kiện để các luật sư có kinh nghiệm và uy tín nghề nghiệp tham gia các đề tài, đề án khoa học, viết tham luận cho các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học và viết bài cho Tạp chí Nghề luật của Học viện Tư pháp.

  Học viện Tư pháp giới thiệu và tạo điều kiện cho các giảng viên giàu kinh nghiệm và có uy tín nghề nghiệp tham gia các đề tài, đề án khoa học, viết tham luận cho các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.

  3. Hợp tác trong hoạt động hợp tác quốc tế

  Hằng năm, hai Bên giới thiệu và cử các chuyên gia, giảng viên, luật sư của mình tham gia các hoạt động hội thảo, tập huấn theo Chương trình hợp tác quốc tế của mỗi Bên.

  4. Các hoạt động hợp tác khác

  Hai Bên cam kết giới thiệu, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của nhau tới các đối tác của mình khi có công việc liên quan, phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

  Mỗi Bên tham gia các sự kiện của nhau hoặc cùng nhau tổ chức các sự kiện liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nghề luật sư.

  Hai Bên cùng nhau tham gia các hoạt động phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao của mỗi Bên khi được mời tham dự.

  Hai Bên cùng ưu tiên liên kết sử dụng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của mình trong các hoạt động đào tạo, thực hành nghề liên quan đến nội dung Thỏa thuận hợp tác.

  Nguồn: http://dlsdongnai.com
   
                      

  icon zalo